ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Εγκαινιάζοντας την έναρξη της δράσης του United Nations Global Compact Network Hellas – ελληνικό δίκτυο της μεγαλύτερης παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων που έχει δημιουργηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη- το Διοικητικό του Συμβούλιο διοργανώνει την ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση “Connecting the dots for Sustainable Development, που θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, από τις 16.00 έως τις 17.30.

Με λιγότερο από μια δεκαετία μπροστά μας για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), η εκδήλωση -στο πνεύμα που επιτάσσει ο SDG 17- διασυνδέει εκπροσώπους της Κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την ανάδειξη της συνεργασίας όλων των πλευρών ως απαραίτητο συστατικό για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος και στη χώρα μας.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η CEO και Executive Director του UN Global Compact, κ. Sanda Ojiambo, θέτοντας σε  πρώτο πλάνο τις Δέκα Αρχές του UN Global Compact, τους SDGs και τον νευραλγικό ρόλο των Τοπικών Δικτύων στη λειτουργία αυτής της παγκόσμιας πρωτοβουλίας, και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Θανάσης Κοντογεώργης, ενόψει της επικείμενης υποβολής της Ελληνικής Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης σε σχέση με την Agenda 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Voluntary National Review) στο επόμενο High-Level Political Forum των Ηνωμένων Εθνών.

Με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη το 2050, την ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, καθώς και τις διαβουλεύσεις της πρόσφατης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας, ευρωπαϊκής και τοπικής κοινότητας, η εκδήλωση θα εστιάσει στο ζήτημα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της διασφάλισης μιας δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επικεφαλής του Climate Team του UN Global Compact, κ. Heidi Huusko, θα μιλήσει για τα βασικά αποτελέσματα του COP26 και τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας “Climate Leadership in the eleventh hour” που πραγματοποιήθηκε σε CEO ηγέτιδων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο.

Με στόχο οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης να αναγνωρίσουν τις προτεραιότητες που συνδέονται με το ζήτημα,  να αντιληφθούν τις δράσεις που αναμένονται από τη δική τους πλευρά για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και να ενημερωθούν για το κανονιστικό πλαίσιο και τα εργαλεία που θα υποστηρίξουν τη δίκαιη μετάβαση, το UN Global Compact Network Hellas θα υλοποιήσει panel συζήτησης, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Μέλος ΔΣ του UN Global Compact Network Hellas, Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής της WWF Ελλάς, Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής ΕΚΠΑ και Συνπρόεδρος του Sustainable Development Solutions Network Greece και Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η διεξαγωγή αυτού του διαλόγου εγκαινιάζει μια σειρά πολύ-συμμετοχικών διαλόγων που θα διοργανωθούν από το UN Global Compact Network Hellas για θέματα υψηλής προτεραιότητας στην ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει η πρώτη Πρόεδρος του UN Global Compact Network Hellas, κ. Ιουλία Τσέτη, με αφορμή την πρώτη εκδήλωση του φορέα:

«Σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις και αβεβαιότητα, φαίνεται ότι η μόνη σταθερά, είναι η έμφαση σε πολιτικές και ενέργειες, που είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το περιβάλλον, τη βιωσιμότητά του, το νέο παραγωγικό μοντέλο, αλλά και την ανάγκη για ένα Ηθικό Επιχειρείν. Επιζητούμε ισορροπία και ηθικές συνεργασίες με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, την Κυβέρνηση και τους θεσμικούς φορείς. Η ενσωμάτωση των Δέκα Αρχών του UN Global Compact και των SDGs στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης, αποτελούν την υγιή πυξίδα για την επόμενη ημέρα. Αποτελεί χρέος των επιχειρήσεων να συνταχθούν με τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου κοινωνία, επιχειρήσεις και οικονομία, να αποτελέσουν έναν ισχυρό κρίκο, ώστε κάθε κρίση να μπορεί να μετασχηματίζεται σε ευκαιρία, αλλά και σε πράξεις με αξία, αποδοτικότητα, ενσυναίσθηση και ηθική».

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή για παρακολούθηση του Συνεδρίου ΕΔΩ.

Σχετικά με το UN Global Compact Network Hellas

Το UN Global Compact Network Hellas είναι τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο, του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.). Από το 2021 λειτουργεί ως ανεξάρτητος φορέας και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος (UNI-PHARMA & InterMed), Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Αντιπρόεδρος (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ), Κόντη Κιάρα, Γενική Γραμματέας (EY GREECE), Καλογεράκος Άγγελος, Ταμίας (ΤΙΤΑΝ), Kατσούλη Κατερίνα, Μέλος (GRANT THORNTON), Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος, Μέλος (POLYECO), Αλεξίου Μαρία, Μέλος (CSR HELLAS), Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Μέλος (ΣΕΒ),Μαχαίρας Κωνσταντίνος, Μέλος (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ). Σκοπός του είναι να ενσωματώσει την ειδική πρωτοβουλία “UN Global Compact” του Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. καλώντας τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές τους με τις Δέκα Αρχές, που αφορούν τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Με περισσότερες από 55 ελληνικές επιχειρήσεις και 20 ελληνικούς φορείς να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, το UN Global Compact Network Hellas συνδέει τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και προσαρμόζει μια παγκόσμια στρατηγική σε τοπική δράση υποστηρίζοντας τα μέλη του στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες: www.globalcompact.gr
Linkedin @globalcompactnetworkhellas

 

Start typing and press Enter to search